De com convertir un museu en arena
El museu com a espai públic
Pràctica artística i contextos socials
Cicle a cura d’Oriol Fontdevila
Tanit Plana i Laia Ramos
Exercicis de memòria aplicada
Un intent de reconèixer el que és
Del 28 de novembre de 2013 al 16 de febrer de 2014

De què serveix recordar el passat? Quines narratives despleguem per relatar-lo? Amb Exercicis de memòria aplicada s’ha convidat persones de Mollet del Vallès que han viscut la Guerra Civil a recordar-ne les vivències i transformar-les en imatges. La possibilitat de rememorar el passat ha anat acompanyada d’un procés de reflexió a l’entorn dels usos de la memòria històrica i els seus mitjans. 
-
Tanit Plana i Laia Ramos han plantejat un procés singular per a la representació de fets històrics. D’una banda, han contactat amb un seguit de persones de Mollet del Vallès per recollir vivències relacionades amb un episodi traumàtic de la història recent, la Guerra Civil. A partir d’aquí, han iniciat un treball de negociació amb els seus interlocutors que les ha portat a alterar determinades convencions amb què s’estableix la interacció amb els testimonis i la seva representació. En aquest sentit, s’ha convidat els testimonis no solament a oferir vivències, sinó també a participar en el procés de la seva transformació en imatges. 
Habitualment, el testimoni apareix representat com una víctima, com a algú per qui l’espectador hauria de sentir compassió. Aquest clixé es correspon fàcilment amb la qüestió que al testimoni se’l desposseeixi de poder de decisió a l’entorn de la seva pròpia representació, per acabar sent un agent passiu en la representació dels fets que explica. Amb Exercicis de memòria aplicada, la tasca ha consistit, en canvi, en implicar el testimoni en la selecció de les vivències que es procedeix a posar en escena i en la direcció artística de la seva realització.
Per a les recreacions s’ha fet, així mateix, un càsting entre els habitants de Mollet del Vallès, per aparèixer com a figurants de les imatges. La reflexió a l’entorn dels mitjans de la memòria s’ha disseminat, així, en correspondència amb el procés de producció. Un cop esdevinguda la sèrie d’imatges, es vol també que aquesta possibilitat reflexiva també sigui operativa i prossegueixi a les mans de l’espectador. En aquest sentit, amb les fotografies no es busca naturalitzar l’accés al passat. Les imatges es queden a mig camí i el passat el mostren a mitges. Elements contemporanis conviuen amb elements pretèrits a l’hora de donar forma a les experiències dels testimonis. I és des d’aquest punt intermedi que es busca interrogar la mirada que des de la nostra quotidianitat llancem sobre el passat: és realment passat el que veiem a les imatges? Parafrasejant el subtítol del projecte –Un intent de reconèixer el que és–, es tracta realment del passat o del present el que se’ns hi mostra?
En aquest cas, el que es vol visualitzar amb Exercicis de memòria aplicada no són solament alguns episodis de la Guerra Civil a Mollet, sinó també la necessitat que té el nostre present de recórrer constantment a la recreació d’episodis històrics. Es tracta d’una reflexió sobre aquest impuls de la nostra societat per recrear el passat en imatges, com també un assaig d’alternatives per relatar-lo.